Mentalizasyon Çözümleme Birebir Seansları

Mentalizasyon Çözümleme seanslarında önce danışanın ne konuda cevaplar aradığı veya değişimler yaratmak istediği ön konuşma ile tespit edilmektedir. Bu tespitler üzerine kader motifleri, olumsuz kodları ve sorun kaynakları belirlenmektedir.

Ardından seansa geçmeden önce danışan hakkında yapılan tespit ve analizler üzerine en doğru çözümlemeler ve temizlik/yeniden oluşum yaratmak üzere bir astral seyahat hazırlanır. Burada kişiye uygulanacak meditasyon yolculuğunun hikayesi ve kilit noktaları danışman tarafından incelikle belirlenir. Mentalizasyon’un en önemli noktası her bir danışana özel seyahat hazırlanması ve bunun da en verimli sonuç için dizayn edilmiş olmasıdır.

Danışana hazırlanacak seyahat planı için çalışma süresi Danışman tarafından belirlenir, bu görüşme anında olabileceği gibi birkaç gün de olabilir.

Danışana hazırlanan özel seyahat planı üzerine danışan önce nefes çalışmalarıyla arındırılır, meditasyon geçişleriyle gevşeme ve zihin kontrol direnci kırılır. Bu, seyahatte danışanın hayal, his ve zihin müdahalesini önlemek içindir. Danışan Rüya görür gibi birtakım alanlarda gezdirilir. Yönlendirmelerle vizyonlar ve neticeler sorgulanır. Ardından danışanın cevaplar aradığı konular üzerine kilit nokta giydirmeleri sonucu dış kontrolü arındırılmış zihin çalıştırılır ve gerçek benlik, kendi sonuçlarını kendisi görmeye ve almaya başlar.

Çalışma esnasında seyahat boyu danışan ile danışman görünen noktaları konuşarak ilerler. Uzun seyahatin sonucunda danışan ile danışman bu seyahatin detaylarını konuşur. Görünen vizyonların, seslerin ve hislerin bütünüyle yoğun bir analizi yapılır. Tespitler ve sonuçlar alınır. Burada kendi yaşadığı seyahat nedeniyle doğrudan bir öze alım hisseder. Yani danışmanın sözlü tavsiyelerinden daha etkili bir yöntemle farkındalık yaratılmış olur. Bununla birlikte danışan kontrolünü sağlayamadığını anladığı seyahat nedeniyle, aldığı sonuçların gerçekten bilmediği öz benliğine ait olduğunu keşfeder. Bu danışmanın öz benliğini ortaya çıkarmaya da fayda sağlamış olacaktır. Bu çalışma sonucunda danışana çalışmanın sonuçları anlatılır. 

Bu çalışma danışanın istediği konular üzerine bir çözümleme sanatıdır. 4M Konsept çalışması bundan farklı olarak bütünsel bir yeniden yaratım ve değişim konseptidir.

4M Konsept Yeniden Yaratım Birebir Seansları

Danışan ile görüşme sonrası ona özel hazırlanacak seyahat planı üzerine, danışanın önce 4M bileşeni meditasyonla ruhunun dengeliyoruz. Meditasyon ile ruh durağan akışına geçtiğinde, benlik sakinleştiğinde, ritim yavaşladığında kişi önce sakinleşir. O sakinleşme artık her şeyin yüzeye daha net çıkabileceği, daha açık konuşabileceğimiz ve daha dürüst davranabileceğimiz bir kontrolsüzlük halidir. Yani kişinin kendini artık kontrol edemeyeceği gevşeme biçimidir.

Daha sonra mindfulness yapıyoruz ve seyahat içerisinde hikayelerde birtakım kodlamalar, birtakım sorular, birtakım hisler arıyoruz. Farklı bir biliş tekniği. Daha fazla neleri bilebilirsiniz buna dair çözümlemeler yapmak, düşünsel hareket etmektir. 

Ardından trans kısımlar bittikten sonra 4M bileşeni Mentalizasyon ile az önce gördüğünüz hissettiğiniz duyguların, gerçekte neye tekabül ettiğini sorguluyoruz, soru cevap alıyoruz. Güven, korku gibi kaynakların hikayede nerede çıktığı, nasıl değiştirildiği, bunun gerçek hayatta nasıl sürdürüleceği, nedenler ve nasıl kaldırılabilirliği konuşulur. Danışan, Danışanın sözel tavsiyelerinden çok, az önce yaşadığı seyahat nedeniyle hissederek birebir sonuçlar alır. Seyahati sonucunda sorun kaynaklarını ve çözümleri çok hızlı bir biçimde özümser. Çalışmanın hedef sonuçları uzun odaklanmalardan ve telkin yöntemlerinden daha hızlıdır. 

Seyahat sırasında tespit edilen her detay, seyahat sırasında konuşulabilir. Danışman, danışanla birlikte seyahatin belirli noktalarını onunla birlikte görür (durugörü/durubiliş). Böylece danışman, danışanın fark etmediğini fark edebilir ve ara vizyonlar yerleştirme ve seyahat değişimleri yaratabilir. Seyahat esnasında hiç konuşulmamış yeni bir kayıt, durum ya da blokaj da danışanın izniyle seyahat sırasında yerleştirilen yeni vizyonlarla değiştirilebilir. Örneğin özgüven sorunu tespit edilmişse özgüven sağlayacak güç yaratan sahneler yaratılır ve olabilecekler danışana gösterilir. Danışanın olumsuz kod kaldırmaya yönelik yeni vizyon çalışmalarında Danışman sadece kılavuzluk eder ve olumlu yeni kodun yerleşmesinin kendiliğinden ve değişmeyecek bir kazanıma dönüşmesi sağlanır. Danışan bunu ilk o an yahut en geç birkaç hafta içinde kodun değiştiğini tam olarak hissedecektir.

4M oluşumdaki Meditasyon, Mindfulness ve Mentalizasyon sonucunda tam yerleşimi sağlamak ve etkin durumları ortadan kaldırmak üzere yine her bir danışana özel dizayn edilen yönlendirmelerle Mistik Dans kısmında geçilir. Mistik dans özel bir ritmi ve hareketleri olmayan bir danstır ama Danışman kodların kaldırılması ve değişimlerin yaratılması için dansa yönlendirmeler ve talepler eklemektedir. Danışanın bu özümseme ve çıkarımları zihin ve bedenin bütünleştiği dansın içinde alması sağlanır. Örneğin kendini sevme sorunu olan kişilerin sevme yönlendirmeli danslar sonucunda gerçekten kendisini sevmediğini anladığı ve dans sayesinde tüm ruhunu ve benliğini sevmeye başladığı kaydedilmiştir. Mistik dansta özellikle sevmek, öfkeden kurtulmak, aşk acısından arınmak, özgüven kazanmak gibi blokajların etkin çözümlere ulaştığı denenmiş ve kaydedilmiştir.

“Ben Olma” / Öze Yolculuk Danışmanlığı

Öze Yolculuk bir “Olma” Çalışmasıdır. Bu çalışma kişinin belirli konularda rahatlaması yahut blokajlarının çözümlenmesinden bambaşka bir öze yolculuktur. Kişi bu çalışmada kendi öz benliğini ortaya çıkarmaya, kendini keşfetmeye dair bir karar vermelidir. Bu keşif için özel bir başlık belirleyebilir: dişil enerji/eril enerji canlandırma gibi

Kişi ancak buna kararlı olursa bu yolculuğa çıkabilir. Geçmiş ve şimdiki zaman hayatını bütünüyle analiz eden çalışma sonucunda öz benliği ortaya çıkartılır. Öz benliğine eriştikten sonra da öz benliğinin varlığı üzerine bir geleceği yaratması ve o geleceğe dair yolculuğa adım atması mümkün hale gelir. Danışan bilinçli farkındalığı ve yeni tanıştığı öz benliğiyle kendine bir gelecek çizecektir.

Öz benliğe erişmek ve onun varlığını bütünüyle hissetmek, kabul etmek ve onunla yaşamak kolay değildir. Bu bir süreçtir. Kimi zaman sancılı olduğu belirtilir. Bu bir iyileşme süreci belirtileri gibidir. Grip olunduğunda en ağır geçen evresi son, yani iyileşmeden önceki zamanıdır ve ardından iyileşme gelir. Bu yolculuk da böyledir.

Burada kişiye özel hazırlanacak tek/parçalı astral seyahatlerle 4M çalışması yapılır. (Bilgi için 4M kapsamına bakınız) Bu çalışmalara dair kişiye çoklu seanslar arasında ödev çalışmalar verilir. Bunlar minik meditasyonlar ya da mistik danslar şeklinde olabilir.

Bu çalışmaların hiçbirinde olumlama, belirli cümlelerle telkinde bulunarak bir yere varmaya çalışma yoktur. Bütünüyle hissederek özümseme gerçekleşir. İnsan öz benliği ile inanmadığı bir şeyi milyon kere söylese gerçekleştiremeyecekken, Olma Çalışmasında milyon kere söylemek yerine hissederek inanmak ve bu inançla “olmak”, “oldurmak” gerçekleştirilecektir.

Bu çalışma öz benliğe erişme yolculuğu boyunca sürebilir. Seans sayısı sürece göre değişebilecektir. Sürenin kısa veya uzun olması ile sonucun verimliliği, her şeyden önce kişinin bunu gerçekten yürekten istemesine bağlıdır.

“Ne çıkacağından korkuyorum/korkarım” diyenlere şunu söylemek isterim: Hiçbir “öz”, giyilmiş bir kaftandan kötü çıkmayacaktır. Mottomuz şudur:

“Bırak hayat sana rağmen değil, seninle birlikte aksın. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun altının üstünden iyi olmayacağını…” Şems-i Tebrizi

Toplu Meditatif Dans Çalışmaları

Öncelikle Mistik Dans nedir ve nasıl yapılır sorusu için açıklama sayfalarımızı ayrıca okuyunuz.

Kült ortak çözümlemeler için oluşturulmuş çalışma grupları ile müzik eşliğinde göz bağlı/bağsız dans başlatılır. Burada Danışman, ortak direktifler verir. Dediğimiz gibi Mistik Dans içeriğinde belirli hareketler ve figürler yoktur. Danışman belirli sorular ve isteklerle sorun çözme ve blokaj temizleme odaklı yönlendirmeler yapar. Bunun için alan ve müzik seçimleri dahi özel tasarlanmaktadır.

Kişide olması gerekiyorken olmayanı oldurma, olmaması gerekeni salma/gönderme üzerine direktifler verilir ve dans içinde bu alanların şifalanması ve düzelmesi sağlanır. Ortak konulara göre topluluk çalışmasında kolektif yönlendirmeler yapılır. Örneğin ortak konusu “acı kayıplar” olan grup içinde acıyı paylaşma ve paylaşarak dağıtma için sarmal (sarılma zincirli) yöntem uygulanmaktadır. Aşkta talihsiz olduğunu ve gerçekten sevilmediğini inan grup çalışmasında, topluluğu oluşturanların birbirlerinin bu inançlarını kırması üzerine sevme ve kutsama, sevilme gerçekliğini ortaya koyma konusunda yönlendirmeler yapılmaktadır.

Selülit Savar Meditatif Dans

Bireysel ya da Topluluk olarak yapılması hedeflenen bu çalışmada bedensel incelme-ruhsal güçlenme üzerine bir konsept yaratılmıştır. Pilates, Squat ve plank hareketlerinden bir kısım hareketler ile meditatif mistik dans birleştirilerek bir program oluşturulmuştur.

Bu çalışmada bacak, bel, karın üzerine fiziksel çalışma yapılırken, meditatif yönlendirmelerle dans eklenerek öz benliğin şifalanması sağlanmaktadır.

“Beynimi resetliyor, bedenimi revize ediyorum”

“Bedenim fit, ruhum hit”

Önemli Bilgi: Yapılan telkin ve olumlama çalışmalarında “zayıflama” teriminin uygulanması ruhsal zayıflığı da çağırmakta ve yaratmaktadır. Bu yüzden bu kelimenin çalışmalar içinde kullanılması adeta yasaktır😊

Öze Yolculuk Söyleşileri (Etkinlikler)

Tüm konsept çalışmalar ve hayatın kendisine dair Mentalizasyon çatısı altında söyleşi ve seminerler gerçekleştirilecektir. Bu seminerlerde aydınlanma, farkındalık anlatımları ile birlikte etkinliğe giydirilmiş interaktif 4M mini uygulamaları olacaktır.

Türkiye’de olamayan, genellikle Yurtdışında örnekleri olan çoklu kadersel değişim etkinliği, yabancı örneklerin tümü irdelenerek derlenmiş ve Türkiye’de ilk kez uygulanmak üzere projelendirilmiştir. 

Etkinlikler web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır. Hayalimiz ve inancımız bu mucizeyi bir an evvel sahnelemektir.