Meditasyon Nedir?

Dingin odaklanma/ Çeşitli varyasyonlarla yapılıp, kişinin iç huzura, dingin bilince ve öz varlığa erişmesi sağlanır. Bilinç durulaşır, eski kayıtlar gider, temizlik sonucu huzur hali gelir.

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Meditasyon hiçbir şey düşünmeksizin gerçekleşen derin düşünmedir. Bu yöntemde önce zihin boşaltılır ve bu yüzden zihnin boşaltılması öğrenilmelidir. Verilen çalışmalarda bunların teknikleri üzerinedir. Zihin boşaltma yapıldığında kişi huzura ve farkındalığa erişir. Kişinin üst benliği devreden kalkıp özüyle baş başa kalındığı için öz farkındalığı açılır. Örneğin camları kirlenmiş gözlüğünüzün camını silip etrafa berrak camdan bakmak gibidir. Zihni boşaltınca gözlükler doğru, hisler gerçek, farkındalık tam olmak üzere konumlanır kişinin içinde.

Harvard Tıp Fakültesi eğitimcilerinden Dr. Herbert Benson, meditasyonun insan sağlığında iyileşme ve fiziksel gelişimleri tespit ederek, şöyle sıralamıştır;

ü Kalp atışı ortalama dakikada iç atış azalır.

ü Oksijen tüketimi %20 ye kadar azalır.

ü Solunum sayısı azalır.

ü Kandaki laktik asit miktarı düşer ve bu sayede sinir ataklarını önler.

ü Tansiyon düzenleme yaratır.

Bununla beraber düzenli meditasyon yapmanın faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Meditasyon sayesinde kişinin stres, gerginlik, huzursuzluk, mutsuzluk gibi zihinsel sorunlara karşı direnççi artar, daha huzurlu, sakin ve mutlu olmakla birlikte kendi özüyle sürekli buluşma sayesinde öz benliği devrede olur ve özgüveni her zaman aktif kalır, yaratıcılığı yükselir.

Meditasyon nasıl yapılır? Bu çalışma Mentalizasyon içine giydirilmiş olarak interaktif anlatılmakla birlikte, özet olarak kişinin kendini rahat hissedeceği sessiz, karanlık, müzikli/müziksiz, derli toplu bir alanda, bağdaş kurup oturarak yahut dümdüz sırt üstü uzanarak konumlanabileceği rahat bir şekil üzerine 3 kez derin nefes alarak (burundan alıp ağızdan vermek, nefesi diyaframdan almak yani karın boşluğuna göndermek, yavaş ve hissederek alıp vermek şeklindedir.) niyet eder. “Şuan tamamıyla andayım, zihnimi durduruyor ve sadece bedenime, öz ruhuma odaklanıyorum” diyerek niyetlenir ve dilerse “neyi görmem gerekiyor” “neyi bilmem gerekiyor” diye soruları da sorup alanda boş bırakabilir. 

Mindfulness Nedir?

Bilinçli farkındalık/ İçinde bulunulan an ve durumu anlamak, karşılamak, kabul etmek, değişim yaratmak için yapılan odaklanma eylemleridir.

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), şimdiki an içerisinde olan bitene, an’ın bütünüyle kendisine dikkat etmeyi, dikkat sonucu fark etmeyi, fark etme sonucu bilinç ile değişimlere uğramayı kapsar.

Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anı yaşarken hissetmek ve fark etmek değildir. Bunun gerçekte iki boyutu vardır: 1- içinde bulunulan an ve olanları fark etmek, 2- Bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimiz.

Fark etmek yüzeysel bir olanı biteni anlama biçimi değildir. Bir şarkıyı dinlerken sadece ezgilerini dinlemeyip sözlerinin ne dediğini anlamak ve sözleri hissetmek gibi bir farkındalıktan bahsetmek mümkündür. Mevcut an içinde olanların tam olarak ne ifade ettiğini, ne söylediğini, ne hissettirdiğini anlamaktır.

Karşılama biçimimiz ise algıladıklarımızı ne yaptığımızdır. Burada olana göre kabullenmek, özümsemek, değişim yaratmak, kontrol etmek gibi akılcı sonuçlara götürür.

Böylece kendimizi ve dünyanı tam olarak hissetmek, algı gücünü arttırmak, stresi azaltmak, empatiyi güçlendirmek, eylemlerimizin en gerçekçi yansımalarını görmek, benliğimize yönelen eylem ya da duyguları tam kavrayabilmek, olan bitene karşı tam ve doğru his ve eylemle karşılık vermek, amigdala ile yani kontrolsüz zihin parçacığımızla baş edebilmek imkanlardan en başlıcaları oluyor.

Mistik Dans nedir?

Dans ve enerji uygulamalarını bir araya getiren zihinsel ve fiziksel bir eylem bütünüdür. Kişinin içindeki doğal gizemi ve benliği ortaya çıkaran, müziğin eşliğinde ifade ve keşif yaptıran bir yöntemdir.

Mistik dans, kişinin kendi özüne yaptığı mistik bir yolculuktur. Birçok kültür ve öğretiden farklı dans ve enerji uygulamalarının birleşimi sayesinde içimizdeki sevgi uyanır, dişil ve eril enerjiler ortaya çıkar ve dengelenir, örtülerden arınılır, öz ruh daha dışa yakın hale gelir. Üst benlik ve dış dünyanın güzelliğinden çok bilinç ve gerçekliğin güzelliği ile tanışılır.

Mistik dans çalışmalarında teknik adım ve hareketler öğretilmemektedir. Standart hareketleri yoktur, ritüel olmaksızın yapılır. Burada esas olan kendini zamana, müziğe ve akışa bırakmak, keyifle ve aşkla şifalanmak ve öze dokunmaktır yapılan çalışmalarda yalnızca bu dansın hareketleri değil ulaşılması gereken hedef için ruhsal teknik ve telkinler verilmektedir.

Mistik dansın faydaları;

-Dansın doğası gereği eğlenmek ve eğlenme sonucu doğal bir mutluluk hali gelir

-Stresten uzaklaşılır ve arınılır.

-Kendi özüne ulaşma ve kendini sevme duygu ve dürtüsü artar.

-Kişi kendisiyle barışır.

-Hayat ve insan olgusuna dair sevgi artar

-Kişi kendi iç dünyası, dış benliği ve dış dünyadaki tüm güzellikleri görür.

-Dansın bitiminden sonra da hayatın tüm akışında müziğin ritmi hep kulağında kalır ve müziğin yarattığı tüm enerji sürekli aktive olur.

-An’dan keyif alma yerleşik bir duygu haline gelir.

-Kendini akışa bırakma ve teslimiyetçilik öğrenilir.

-Dişil ve eril enerji ortaya çıkar, artar ya da dengelenir.

-Özgüven ve cesaret güçlenir.

Mentalizasyon Nedir?

Sosyal Biliş/ Kişinin zihninde kendisi ve dış dünyayla ilgili olan tasarımlar/şemalar mevcut olduğundan, bunu aktive edip erişildiğinde kilit kararlar alınır. Muhakeme, muhasebe ve karar oluşumu yaratır.

Sosyal Biliş, basit olarak kişinin kendisini ve diğerlerini sosyal dünya içinde nasıl düşündüğü ile ilgilenen sosyal psikolojinin alt dalıdır.

Mentalizasyon, şemalar gibi zihinsel tasarımlar üzerinedir. Kişinin kendisi ve dış dünyaya ilişkin zihinsel tasarımları vardır. Bu tasarımlar sayesinde kişi karşı karşıya olduğu durumu analiz eder. Mevcut edinilmiş tecrübeler,, öretilmiş kaideler, toplumsal kuramlar üzerine oluşmuş tasarımlar vardır. Kişinin zihninde kişilere güvenmeme konusunda bir tasarım var ise, karşısına çıkan bir insana güvenmekle ilgili bir saniye tereddüde girdiği anda bu tasarım devreye girer ve insanların güvenilmez olduğuna karar verir. Bütün bunların önüne geçmek için Mentalizasyon devreye giriyor. Mentalizasyon olası durumların muhakemesini ve muhasebesini yapıyor. Zihinselleştirme olan Mentalizasyon sayesinde kişi kendi doğru ve yanlış zihinsel tasarımlarını keşfediyor ve kendisinin ve başkalarının zihinsel durumları üzerine tam bir farkındalığa erişiyor.

Mentalizasyonun faydaları;

-Kişi yanlış oluşmuş zihin tasarımlarını fark eder

-Benliğinin muhakeme ve muhasebesini yapar ve sonuçları alır.

-Karşı karşıya olduğu her durumda kendinde bildiği tasarımları devreye almak ve almamak gibi bir farkındalık üzerine bilinçli hareket eder.

-Başkalarının zihinsel durumlarını (düşünce okuma, empati, telepati) bilme farkındalığı gelişir.

-Hayatında kendi zihin yapısı dışında istek, hareket vs. tüm yaşam alanlarını analitik görebilme, muhakeme edebilme yetisi gelişir.

-Doğru görme, bilinçli olma sayesinde hayattan ve andan alınması gereken haz maksimum seviyeye erişir.

-Öngörü, özgüven, sonucu doğru kararlar getirir.